This page archives historical content from past CRV meetings.

CRV 2021 : Burnaby, BC May 26-28, 2021 (Virtually due to COVID-19)

CRV 2020 : Ottawa, ON May 13-15, 2020 (Virtually due to COVID-19)

CRV 2019 : Kingston, ON, May 29-31, 2019

CRV 2018 : Toronto, ON, May 9-11, 2018

CRV 2017 : Edmonton, Alberta, May 17-19, 2017

CRV 2016 : Victoria, British Columbia, Jun 1-3, 2016

CRV 2015 : Halifax, Nova Scotia, Jun 3-5, 2015

CRV 2014 : Montreal, Quebec, May 7-9, 2014

CRV 2013 : Regina, Saskatchewan, May 28-31, 2013

CRV 2012: Toronto, Ontario, May-28-30, 2012

CRV 2011 : St-John's, Newfoundland and Labrador, May-25-27, 2011

CRV 2010 : Ottawa, Ontario, 31 May-2 June 2010

CRV 2009 : Kelowna, British Columbia, 25-27 May 2009

CRV 2008 : Windsor, Ontario, 28-30 May 2008

CRV 2007 : Montreal, Quebec, 28-30 May 2007

CRV 2006: Quebec City, Quebec, 7-9 May 2006

CRV 2005: Victoria, British Columbia, 9-11 May 2005

CRV 2004: London, Ontario, 17-19 May 2004